Logotype

Bli återförsäljare

Som återförsäljare i butik är du en viktig representant för oss och produkterna.Du har en egen butik eller är säljare där du förmedlar våra produkter. Vi lägger stor vikt i att du har eller skaffar dig kunskap om produkterna och viljan att ta detta ansvar och att ni tillför vår distrubition något positivt.

För att bli återförsäljare ska ni uppfylla nedanstående krav samt skicka in en anmälan via mail på info@sveasecurity.se

För att uppfylla våra grundläggande krav måste du:

- Inneha F-skattsedel
- Ha godkänd kreditrating
- Ha en affärsplan med verksamhetsbeskrivning och affärsidé

Om ni har några frågor äe ni välkomna med dessa

Mail: info@sveasecurity.se
Tel: 0761-873790